Photo by D A V I D S O N L U N A on Unsplash

Nu Californië zo ver van het centrum van de wereldwijde kurkproductie ligt, gaan er geruchten dat de Amerikaanse regio zijn eigen kurkindustrie helemaal opnieuw opstart, kan Drinks Business onthullen.

Het epicentrum van de hedendaagse kurkindustrie is ongetwijfeld Portugal, met 33% van het totale kurkbosoppervlak wereldwijd en meer bomen per hectare dan enig ander land. Een handvol andere landen in het Middellandse Zeegebied, zoals Sicilië, Italië, sommige delen van Spanje en Noord-Afrika oogsten en produceren ook kurk, maar lang niet op dezelfde schaal.

Er gaan echter geruchten dat wijnbedrijven in Californië stappen ondernemen om hun eigen binnenlandse kurkproductie-industrie op te richten, waarbij het gerucht gaat dat E & J Gallo al actief onbewerkt eiken materiaal koopt. de drankenhandel benaderde Gallo voor commentaar, maar het bedrijf weigerde te antwoorden.

Lees meer op Drinks Business