Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

De Collectie Vormgeving

 

De Collectie Vormgeving van Museum Boijmans Van Beuningen is nu te zien in de daarvoor bestemde acht zalen van het museumgebouw. De bezoeker volgt de geschiedenis aan de hand van diverse thema’s uit zeven eeuwen vormgeving. In de nieuwe opstelling zijn voorbeelden uit de rijke collecties keramiek, meubels, glaswerk en Dutch Design te zien, naast stukken van De Stijl en voorbeelden van Japonisme. Ook worden minder frequent geëxposeerde objecten getoond, zoals geëmailleerde plaquettes uit de late middeleeuwen en industriële vormgeving uit de wederopbouw periode. Bovendien zijn enkele belangrijke nieuwe aanwinsten opgesteld, waaronder een bijzonder 17de-eeuws kunstkabinet van Herman Doomer, een exceptioneel klokkenstel van Emile Gallé en de ‘Downstairs Light’ van Bertjan Pot uit 2012. De Collectie Vormgeving is gedurende twee jaar te zien in Museum Boijmans Van Beuningen.


Vorm- en stijlexperimenten


De opstelling toont een dertigtal afzonderlijke thema’s, terloops chronologisch geordend, om te laten zien hoe ontwerpers door de tijd heen gericht waren op steeds wisselende aandachtsgebieden. Zij probeerden een nieuwe variatie te bieden of oplossingen voor een bepaald probleem te vinden. Zo zijn de resultaten te zien van de zoektocht naar een  adequate imitatie van het kostbare Oosterse porselein in de 17de en 18de eeuw. Deurkrukken laten zien hoe vormgevers sinds de vorige eeuw bewust zoeken naar exemplaren die goed in de hand liggen en hoe men door experimenten met gebogen hout er steeds beter in slaagde om een betaalbare en comfortabele stoel te maken. De thematische selectie maakt de diverse ontwikkelingen in de vormgeving zichtbaar.


Eigen collectie


De gehele collectie toegepaste kunst en design van Museum Boijmans Van Beuningen bestaat uit ruim 45.000 objecten. De huidige selectie bevat zo’n 600 objecten. Door de werken in de opstelling elke twee jaar te wisselen zijn steeds andere topstukken te bewonderen. In het nieuwe Collectieboek, ontwikkeld door Joost Grootens, is veel aandacht voor deze collectie. Met foto’s en beschrijvingen worden werken als het kunstkabinet van Herman Doomer in meerdere contexten geplaatst en nader toegelicht.


Lezingenmiddag


Op vrijdag 8 februari, tijdens OBJECT Rotterdam in Het Nieuwe Instituut (het voormalig Nederlands Architectuurinstituut), vindt in Museum Boijmans Van Beuningen de lezingenmiddag ‘Creatie in Vormgeving’ plaats. De hernieuwde opstelling van De Collectie Vormgeving staat dan centraal. Drie conservatoren spreken over diverse belangrijke thema's uit de geschiedenis van de vormgeving die terug te zien zijn in de hernieuwde opstelling. Er is ook aandacht voor het nieuwe project ‘Smart Replica’s’ waarin het museum samenwerkt met ontwerper Maaike Roozenburg.


Design in Boijmans


De Collectie Vormgeving maakt onderdeel uit van het programma ‘Design in Boijmans’. Dit voorjaar staan vormgeving en het ambacht centraal in Museum Boijmans Van Beuningen: op 9 maart opent de tentoonstelling ‘Hand Made: lang leve het ambacht’.