Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

Gift Vereniging Rembrandt voor aankoop pre-Eyckiaans drieluik

 

Op dit moment is in Museum Boijmans Van Beuningen een tot nu toe onbekend drieluik uit een Italiaanse privécollectie te zien. Het is de wens om dit hoogtepunt uit de pre-Eyckiaanse paneelschilderkunst uit de Nederlanden toe te voegen aan de museumcollectie. Met een ‘leading gift’ van +600.000 biedt Vereniging Rembrandt een kans tot aankoop. Het museum hoopt met steun van belangrijke fondsen, zoals Mondriaan Fonds en VSBfonds, de aanvullende gelden te werven om de belangrijke aanwinst gezamenlijk mogelijk te maken.


Het driedelige paneel met de balseming van het lijk van Christus is nu te zien als bruikleen in de tentoonstelling ‘De weg naar Van Eyck’ en werd tijdens de voorbereidingen van deze tentoonstelling ontdekt door Stephan Kemperdick, conservator van de Gemäldegalerie in Berlijn, en Friso Lammertse, samensteller van de tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen. Een ontdekking als deze toont het belang van het organiseren van wetenschappelijke tentoonstellingen, gemaakt door bekwame conservatoren in
samenspraak met externe deskundigen. Het triptiek zal dan altijd in het museum te zien zijn, ook na afloop van de tentoonstelling.


Vereniging van particulieren

Vereniging Rembrandt steunt deze ambitieuze wens tot aankoop met D600.000: meer dan een derde van de aankoopprijs. Het is voor de vereniging een uitzonderlijk hoog bedrag, waarmee zij een stevig fundament legt voor het daadwerkelijk aankopen van dit drieluik. Dankzij de contributies, schenkingen en legaten van de leden van de Vereniging Rembrandt is het mogelijk snel en ook substantieel bij te dragen aan het verrijken van de Nederlandse museale collectie. www.verenigingrembrandt.nl


Topcollectie pre-Eyckiaanse kunst


Dit kleine drieluik is een bijzonder en aantrekkelijk stuk, dat bij uitstek een zinvolle verrijking van de collectie in Museum Boijmans Van Beuningen en tegelijkertijd van de Collectie Nederland zou zijn. Als enig museum in Nederland bezit de Rotterdamse instelling een belangrijke groep vroeg Zuid-Nederlandse schilderijen, met werken van Van Eyck, Bouts, Memling, Bosch en andere kunstenaars. Het nieuwe triptiek wijst op verschillende manieren vooruit op de kunst van Van Eyck, zelfs tot in kleinste details zoals de salamanders, symbool van de verrijzenis van Christus, die ook te vinden zijn op de Rotterdamse ‘Drie Maria’s aan het graf’ van Van Eyck. Het is een geweldige kans om een dergelijk vroeg werk blijvend te kunnen tonen naast het Norfolk-triptiek, dat rond 1415 gemaakt werd in Maastricht of Luik, en de enige Van Eyck in Nederlands bezit.


De balseming van het lijk van Christus


Het tot nu toe volledige onbekende drieluik is een uiterst belangrijke verrijking voor het kleine corpus schilderijen - zo’n 20 tot 30 - uit de tijd vóór Van Eyck in de Zuidelijke Nederlanden. De voorstelling lijkt uniek in de vroege Nederlandse schilderkunst. De combinatie met de Heilige Antonius, die bij ziektes werd aangeroepen en de schutspatroon van vele hospitalen was, doet vermoeden dat het drieluik mogelijk voor een Antoniushuis of ziekenhuis is gemaakt. Het opvallende gouden kruis op de kleding van Johannes de Doper zou eveneens op een hospitaalorde kunnen wijzen. Het paneel is goed bewaard gebleven. Het lichaam van Christus is echter nogal beschadigd wat mogelijk komt doordat het veelvuldig is aangeraakt of gekust.

Let op: het drieluik met de balseming van het lijk van Christus is tot en met 10 februari te zien in ‘De weg naar Van Eyck’.