Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

Amerikaans en Brits museum ontvangen bijdrage van TEFAF museum restauratiefonds

 

Het Worcester Art Museum in de Verenigde Staten en het Britse Ashmolean Museum ontvangen dit jaar financiele steun van het TEFAF Museum Restauaratiefonds. Het bedrag dient ter ondersteuning bij belangrijke conserveringsprojecten. Het Fonds werd opgericht door TEFAF Maastricht ter gelegenheid van haar zilveren jubileum in 2012. Jaarlijks wordt vanuit het fonds €50.000 ter beschikking gesteld om een of meerdere instellingen te helpen kunstwerken in hun collecties te restaureren en conserveren. Een panel van onafhankelijke, internationale deskundigen selecteerde dit jaar uit vele museumaanvragen de twee winnende projecten, die elk €25.000 ontvangen. TEFAF Maastricht vindt plaats in het MECC te Maastricht van 15 tot 24 maart 2013.

 

Het Worcester Art Museum in Worcester, Massachusetts restaureert twee portretten van de 18de-eeuwse Britse kunstenaar William Hogarth. De pendantportretten van William en Elizabeth James werden door Hogarth geschilderd in 1744 en ruim een eeuw geleden door het museum verworven. Ze zijn echter nooit uitgebreid behandeld of technisch geëvalueerd. De verwachting is dat de schilderijen veel baat hebben bij het door het museum ingediende conserveringsproject. Het stelt het Worcester Art Museum in staat om de portretten een belangrijke plek te geven op de tentoonstelling Hogarth and the English Character, die geprogrammeerd staat voor 2016. Uiteindelijk keren deze cruciale werken terug te in de permanente opstelling. Na de restauratie kunnen bezoekers ongehinderd door de staat van de schilderijen de volle impact van deze prachtige kunstwerken ervaren. De afbeeldingen zullen meer authentieke paletten en een breder kleurbereik tonen. In combinatie met de gerestaureerde lijsten zullen die de toeschouwers de ervaring bieden die Hogarth voor ogen had.

 

William Hogarth (1697-1764) was een van de meesters van de Britse schilderkunst. Hoewel hij het best bekend staat om zijn bijtende maatschappelijke satires, populair door zijn gravures, was hij eveneens een getalenteerd portretschilder. In deze schilderijen wist hij het zelfvertrouwen te vangen van William James, een landjonker uit het Engelse graafschap Kent, en zijn vrouw Elizabeth, die beiden trots poseren in hun modieuze Londense kleding.

 

Het Ashmolean Museum in Oxford voert met hulp van het TEFAF Museum Restauaratiefonds een restauratie uit van twee kandelabers van de Italiaanse kunstenaar Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). De complexe kandelabers behoren tot de mooiste voorbeelden van neoklassieke beeldhouwkunst in het Verenigd Koninkrijk. Ze vormen een kernelement in de collectie die wordt getoond in de indrukwekkende Randolph Sculpture Gallery van het Ashmolean en zijn van internationaal belang. Ze werden van Piranesi gekocht door Sir Roger Newdigate, die twee Grand Tours maakte in de perioden 1739-40

 

en 1774-75. De kandelabers werden, vergezeld van instructies door Piranesi over hoe ze weer in elkaar moesten worden gezet, in delen verscheept van Italië naar Oxford. De kandelabers zijn instabiel geworden omdat de pleisterverbinding in de voegen tussen de verticale delen is vergaan in de 100 jaar sinds de laatste restauratie. Totdat ze in 1991 op nieuwe voetstukken werden gezet, verplaatsten steenhouwers ze gewoonlijk door ze met behulp van lieren over de vloer te slepen. Hoewel ze nu op, als sokkels vermomde, pallets zijn gezet, is het gevaarlijk om ze te verplaatsen gelet op de vele los zittende onderdelen bevatten. Daarom ontwikkelde het museum dit project om deze unieke objecten te ontmantelen, conserveren en te stabiliseren.

 

Het internationale panel van deskundigen dat de aanvragen beoordeelt, wordt voorgezeten door Professor Dr. Henk van Os, voorzitter van de TEFAF-keuringscommissies voor antiquairs en voormalig directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. De andere leden zijn Rachel Kaminsky, kunsthandelaar in New York, voorheen hoofd van de afdeling Oude Meesters bij Christie’s, schilderijenrestaurator David Bull en Dr. Kenson Kwok, de voormalig directeur en oprichter van het Asian Civilisations Museum en het Peranakan Museum in Singapore.

 

Het panel baseerde zijn beslissing op de volgende algemene criteria:

  • Hoe profiteert de kunstwereld van dit project?
  • Hoe profiteert het publiek van dit project?
  • Hoe significant is de donatie voor dit museum/project?

 

Het panel beslist of het geldbedrag aan één museumproject wordt toegekend of over twee projecten wordt verdeeld. Musea die in aanmerking willen komen voor deze ondersteuning moeten TEFAF hebben bezocht in het jaar van aanvraag.

De oprichting van het TEFAF Musuem Restauratiefonds komt voort uit de behoefte iets terug te doen voor de vele musea die de beurs regelmatig bezoeken. Middels dit fonds wil TEFAF een bijdrage leveren aan de conservering van objecten die zich in de bestaande collecties van die musea bevinden en stimuleren dat kennis over conservering en restauratie wordt gedeeld met andere musea èn met het grote publiek.

Volg TEFAF Maastricht op Facebook om de status van de projecten te bekijken of lees er meer over op onze website www.tefaf.com.

 

 

TEFAF en AXA Art: Kunst, meer dan een investering

Door de samenwerking met TEFAF kan AXA Art zich optimaal profileren als expert voor kunstverzamelaars op het gebied van collectiebeheer, conservering en behoud van kunstcollecties.