Boeken algemeen
Promotiecampagne kinderassortiment

Omslaan bladzijde Turijns-Milanese getijdenboek

 

In de tentoonstelling 'De weg naar Van Eyck' is vandaag de bladzijde omgeslagen van het Turijns-Milanese getijdenboek (ca.1380/1400 - ca.1450. Perkament, 26,4 x 20,3 cm.). Mevrouw Stefania Capraro van Museo Civico d’Arte Antica uit Milaan is hiervoor speciaal in Rotterdam. Het gebedenboek lag tot vandaag opengeslagen op een pagina waarop de voorstelling van de Dodenmis en de rouwstoet naar het kerkhof te zien is. Op de pagina die vanaf vandaag te zien is, staat de geboorte van Johannes de Doper afgebeeld. Het Turijns-Milanese getijdenboek bevat de vroegste werken die van Jan van Eyck bekend zijn. Het opmerkelijke is dat alles wat Van Eyck zo revolutionair maakt, al in deze miniaturen te zien is. De tentoonstelling 'De weg naar Van Eyck' is ook op Tweede Kerstdag te bezoeken.