Dit is een expertquote van Ceel Elemans is sector specialist Food bij ING

Onlangs heeft het Italiaanse parlement ingestemd met een wet die de verkoop verbiedt van vlees dat in een laboratorium is gekweekt. De ontwikkeling van kweekvlees is echter niet tegen te houden. Zo hebben de autoriteiten in de Verenigde Staten en Singapore de verkoop van kweekvlees al goedgekeurd. Maar in Nederland en de Europese Unie blokkeert de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA markttoetreding voorlopig nog.

Het goedkeuringstraject vergt waarschijnlijk nog enkele jaren. Toch zal de Nederlandse consument kweekvlees uiteindelijk wel gaan kopen. Mits de smaak goed is, de prijs vergelijkbaar met gewoon vlees en de productie ervan duurzaam is.

De Italiaanse regering voorziet problemen voor de volksgezondheid bij de toelating van kweekvlees. Daarnaast kan kweekvlees een bedreiging vormen voor de grote Italiaanse veeteeltsector. Ook de Europese Commissie ziet beren op de weg, zoals langetermijneffecten, bijwerkingen en kiest daarom voor een strenge beoordeling.

Europa beoordeelt kweekvlees als voedingsmiddel dat niet eerder binnen de Europese Unie als voeding is verkocht, ook wel Novel food genoemd. Door het strenge goedkeuringskader kan markttoelating in Europa nog jaren duren.

Voor Singapore en de Verenigde Staten is kweekvlees geen Novel food. Daar staat kweekvlees al op de menukaart. Het is logisch dat Nederlandse startups van kweekvlees zoals Meatable en Mosa uitwijken naar Singapore, dat ander beleid hanteert voor voedselinnovaties.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kwart van onze bevolking open zegt te staan voor kweekvlees. De komende decennia zal kweekvlees nog een nichemarkt blijven van enkele procenten. Omdat de vraag naar eiwitten door stijging van welvaart en wereldbevolking blijft toenemen, zijn alternatieven zoals kweekvlees wel nodig om aan de vraag te voldoen. Bedrijven moeten veel geld en tijd investeren om de consument enthousiast te krijgen voor kweekvlees. Een opschaling van de productie is nodig voor een concurrerende prijs. Ook is veel geld nodig om de productie klimaatvriendelijker te krijgen.