Promotiecampagne kinderassortiment
Boeken algemeen

Charlotte Köhler Prijzen 2013 voor Floris Visser en David Jablonowski

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Charlotte Köhler Prijzen 2013 toegekend aan beeldend kunstenaar David Jablonowski (1982) en operaregisseur Floris Visser (1983). Deze aanmoedigingsprijzen voor jong talent van elk 30.000 euro worden op donderdag 4 juli a.s. uitgereikt in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De Charlotte Köhler Prijzen worden dit jaar voor de 25e keer uitgereikt.

 

Floris Visser (1983)

Floris Visser volgde zowel de regie- als de acteursopleiding aan de Toneelacademie Maastricht. Daarna studeerde hij klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Floris Visser is recentelijk benoemd als Algemeen Directeur van het reisgezelschap Opera Trionfo. Hij is ook de eerste Nederlandse regisseur die is uitgenodigd door de wereldberoemde Bolshoi opera in Moskou, hier zal hij Mozart’s Così fan Tutte ensceneren. Zijn laatste productie van Britten’s Owen Wingrave werd onthaald door publiek en pers met lovende kritieken en ‘vier en vijf sterren’ in alle nationale kranten. In 2012 werd hij als opvolger van Youp van ’t Hek onderscheiden als Cultural Professor aan de Technische Universiteit Delft.

 

Naar het oordeel van de Adviescommissie Theater van het Cultuurfonds heeft Floris Visser zich bijzonder geprofileerd als operaregisseur. De commissie: ‘Het is voor jonge operamakers moeilijk zich binnen het muziektheaterveld professioneel te ontwikkelen. De doorstroommogelijkheden zijn beperkt. Hij beschikt over groot talent waarmee zijn doorbraak gegarandeerd lijkt. De uitreiking van de Charlotte Köhler Prijs kan een extra impuls bieden in de goede richting.’

Meer informatie over Floris Visser en een overzicht van zijn werk is te vinden op: www.florisvisser.nl.

 

David Jablonowski (1982)

Geboren in Bochum, Duitsland, woont en werkt Jablonowski in Amsterdam waar hij na het afronden van zijn studie in 2007 aan de Gerrit Rietveld Academie een tweejarige opleiding aan De Ateliers te Amsterdam volgde. Hoewel opgeleid als schilder is Jablonowski inmiddels een beeldhouwer geworden. Hij gebruikt beelddragers, waaronder scanners, printers, boeken, strips, diaprojectors en monitoren, om sculpturen te maken die gestoeld zijn op de klassieke uitgangspunten van de beeldhouwkunst en het minimalisme. Zijn werk is tentoongesteld in onder andere De Paviljoens Almere, tijdens Lustwarande ’11 in Tilburg, Dallas Contemporary (Verenigde Staten), Bloomberg Space, Londen, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en De Vleeshal in Middelburg.

 

Naar het oordeel van de Adviescommissie Beeldende Kunst heeft David Jablonowski zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als beeldend kunstenaar. De commissie: ‘Met zijn fascinatie voor de problematiek van de sokkel, volume en gewicht is Jablonowski in wezen een klassieke beeldhouwer die onmiskenbaar een impuls geeft aan het beeldhouwen in Nederland.’ Een impressie van zijn werk is te vinden op: www.fonswelters.nl/artist/david_jablonowski.

 

Over de Charlotte Köhler Prijzen

De Charlotte Köhler Prijs is een aanmoedigingsprijs van het Cultuurfonds. Deze prijzen, bij legaat ingesteld door de actrice Charlotte Köhler, worden sinds 1988 toegekend aan Nederlandse beeldend kunstenaars, architecten en theatervormgevers tot 35 jaar. De prijs wordt met ingang van 2013 jaarlijks toegekend aan twee talenten tot 35 jaar, waarvan één zich op het gebied van theater manifesteert en de ander op het gebied van beeldende kunsten. Het prijzengeld is € 30.000.

De uitreiking van de Charlotte Köhler Prijzen vindt plaats op 4 juli 2013 in het DeLaMar Theater in Amsterdam en wordt gecombineerd met de uitreiking van de Cultuurfondsbeurzen. De presentatie is in handen van Aldith Hunkar.